Leipuri Kondiittori

501

Leipuri-kondiittori

Tämän lajin tehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori, lihatuotteiden valmistaja ja meijeristi.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi leipomossa, konditoriassa, teollisuusleipomossa, paistopisteellä, kahvila-konditoriassa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteessä, liha-, eines-, makeis-, mylly- ja panimoteollisuudessa tai pitopalveluyrityksessä valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Leipuri-kondiittori suunnittelee ja valmistaa asiakaslähtöisesti herkullisia, houkuttelevia ja näyttäviä leipomo- ja konditoriatuotteita.

Elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan suorittanut leipuri-kondiittori työskentelee leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä tai pitopalveluyrityksissä valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä. Hän valmistaa asiakaslähtöisesti erilaisia ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita, leipomoeineksiä ja alan erikoistöitä sekä käsityövaltaisessa että teollisessa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorin työssä vaaditaan monipuolisia kädentaitoja, hyvää työskentelyhygieniaa, soveltamiskykyä, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Leipuri-kondiittorilajin kilpailutehtävät perustuvat elintarvikealan perustutkinnon, leipomoalan osaamisalan kiitettävän tason vaatimuksiin. Lajissa on painotettu erilaisten leipomo- ja konditoriatuotteiden sekä erikoistöiden valmistusta.​

Lajin tehtävien suunnittelussa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa – kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin sekä alan toimintakulttuuriin. Tuotteiden valmistuksessa huomioidaan hygieenisyys, kestävä kehitys, yrittäjämäinen ja omavalvonnan mukainen toiminta.

Kilpailutehtävät muodostuvat kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailuissa voidaan suorittaa näyttöjä.​ Kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija valmistaa monipuolisesti työelämälähtöisiä sekä erilaisia näyttäviä leipomo- ja konditoriatuotteita. Hän osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella omaa työtään, tulkita ja soveltaa annettuja ohjeita, tehdä raaka-aineisiin ja työhönsä liittyviä laskutoimituksia sekä esitellä ja arvioida omaa työtään. Hän ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen tuotteiden laadun ja yrityksen toiminnan kannalta. Kilpailija osaa huomioida tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa perinteet, vallitsevat trendit sekä kansainvälisyyden.

Kilpailija:

 • noudattaa hygienia-, omavalvonta-, työturvallisuus- ja laatuohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • suunnittelee ja organisoi omaa työtään ja osaa tehdä suunnitelmaan muutoksia, osaa soveltaa ja ratkaista ongelmatilanteita
 • hallitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa; ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteiden valmistus ja säilytys ja oman työvaiheen lopetus
 • käyttää sujuvasti työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita
 • hallitsee käden taidot valmistaessaan leipomo- ja konditoriatuotteita sekä erikoistöitä
 • arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • käyttää ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • toimii yhteistyössä muiden kanssa
 • toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti huolehtien valmistamiensa tuotteiden laatuvaatimuksista, turvallisuudesta ja esteettisyydestä
 • tekee työssään tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo