Liiketoiminta Plus

P3

Liiketoiminta

Tämän lajin tehtävät perustuvat liiketoiminnan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on merkonomi.

Työpaikka voi olla erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, visuaalisen myyntityön, palvelumuotoilun, talouden sekä toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä, tilitoimistossa tai eri alan yritysten tai organisaatioiden omilla talousosastoilla.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Liiketoiminnan ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti tavanomaisissa palvelu- ja myyntitilanteissa. Hän ymmärtää kannattavuuden merkityksen työssään. Hän toimii työyhteisön jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa. Liiketoiminnan ammattilainen noudattaa työssään annettuja ohjeita ja osaa tarvittaessa hakea tietoa.

TaitajaPLUS-kilpailu on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, joille on oppilaitoksessa laadittu erityisen tuen päätös tai vaativan erityisen tuen päätös.

Osaamisvaatimukset

Liiketoiminta pohjautuu liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi, tutkinnon perusteiden tavoitteisiin ja tyydyttävän tason ammattitaitovaatimuksiin. Kilpailutehtävät mittaavat liiketoiminnan perustutkinnon pakollisten tutkinnonosien sekä myynnin tutkinnonosan työelämässä tarvittavaa keskeistä osaamista.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo