Laborantti

604

Laborantti

Lajin tehtävät perustuvat laboratorioalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on laborantti

Laboranttina voit toimia laboratorioalan erilaisissa tehtävissä kuten teollisuuden tuotteiden laadunvarmistuksessa, luonnontieteellisen tutkimuksen parissa, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä tai ympäristön tilan ja elintarvikkeiden laadun seurannassa.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii arkipäivän asioita, kuten elintarvikkeita, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa ja biotuotteita. Hän varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Laborantti osallistuu myös uusien tuotteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Laborantin työhön kuuluu teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden analysointi. Laboranteilla on myös tärkeä rooli yritysten kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käytännön työssä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Laborantin työ on tarkkaa, huolellista, vastuullista, pitkäjänteistä ja edellyttää kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä.

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee laboratoriomäärityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja biotekniset määritykset. Laborantti laskee tulokset, arvioi tulosten oikeellisuutta ja tekee niiden perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta. Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin ja työelämän vaatimuksiin.

Kilpailutehtävissä painotetaan työtapojen ja menetelmien hallintaa, työn suoritusta sekä tuloksen oikeellisuutta. Huomiota kiinnitetään myös turvalliseen työskentelyyn, ohjeiden noudattamiseen, oman työn aikatauluttamiseen, raportointiin ja yhteistyötaitoihin.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo