Snickare

401

Snickare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom träindustrin och konstindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är snickare och artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker och verkstäder eller som självständig företagare.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen tillverkas en typisk produkt för möbelsnickaren. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin. Den tävlande kan planera de olika arbetsskedena för tillverkningen av produkten samt arbeta på ett säkert sätt. Produkten ska vara klar i tid, måttnoggrann och uppfylla kvalitetskraven. Den färdiga produkten håller hög kvalitet och ska vara säljbar.  

Tävlingsarbetet tillverkas av det material som finns på tävlingsplatsen, och enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Bedömningen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.

Krav på kunnande

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i grundexamen inom träindustri och grundexamen inom konstindustri.

En framgångsrik tävlande behärskar följande innehåll i grundexamen inom träindustri eller grundexamen inom konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslagning, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • planering av tillverkningen
 • grunderna i CNC-programmering, arbetsritningar och -bestämmelserkundinriktad tillverkningcentrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetikprinciperna för hållbar utveckling
 • arbetssäkerhet och -ergonomi.

Krav på kunnande:

 • förmåga att läsa ritningar   
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning  materialkännedom  behärskande av de vanligaste bearbetningsmaskinerna och -verktygenbehärskande av handverktyg och manuella maskinermaskinbearbetning, beslagning, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrinanvändning och programmering av CNC-maskin  arbetssäkerhet  grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo