Ventilationsinstallation

402

Ventilationsinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för ventilationsmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Enligt kompetensområdet kan arbetsplatsen vara till exempel inom byggindustrin, sjöfartsindustrin, industrin, ett fastighetsserviceföretag eller kommunens vatten-, avlopps- och energiverk.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen grundar sig på mål och bedömningskriterier för grundexamen inom husteknik och kompetensområdet för ventilationsmontör på berömlig nivå.

Husteknikbranschen omfattar uppvärmning av byggnader, vattenförsörjning och ventilation, som är en viktig del av husteknik. Inom husteknikbranschen är målet med verksamheten att skapa ett gott inomhusklimat, dvs. trivsamma och hälsomässigt korrekta förhållanden för dem som bor och arbetar i husen. I husteknikbranschens verksamhet betonas energieffektivitet som stöder hållbar utveckling och en klimatansvarig verksamhet. Inom branschen eftersträvas dessutom kostnadsbesparingar. Den traditionella husteknikbranschen är i allt högre grad förknippad med byggnadsautomation, kompetens inom elbranschen och datateknik.

Den som har avlagt kompetensområdet för ventilationsmontör kan utföra kanalnäts-, terminal- och maskininstallationer i anslutning till nybyggnader enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Ventilationsmontören utför sitt arbete enligt myndighetsföreskrifterna. Ventilationsmontören kan mäta och balansera det system hen bygger.

Krav på kunnande

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering. I den skriftliga delen ska den tävlande skapa en dellista och prissätta delar med hjälp av programmet Excel.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo