Fordons- och transportteknik

Fordonsteknik
Bilskadereparation
Transportlogistik
Användning av skogsmaskin

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo