Transportlogistik

104

Transportlogistik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är lastbilsförare, bussförare, kombinationsfordonsförare, servicelogistikarbetare, underhållsarbetare och marktjänstarbetare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Chaufförer och kombinationsfordonsförare transporterar gods av olika slag i trafiken med en paketbil, lastbil och med en fordonskombination. I arbetet används olika slags lastningsredskap, såsom en truck, kran, styckegodslyft och hjullastare. Till arbetet hör lasthantering, kundbetjäning och terminalfunktioner. Man ska också behärska att använda logistikens telematiska system (GPS-utrustning, olika slags navigeringssystem, smartkort, apparater för trådlös kommunikation).

En busschaufför transporterar passagerare i lokal-, snabbturs-, linje- och beställningstrafik. Busschaufförens arbete är ett serviceyrke.

I sitt arbete följer chauffören bland annat arbetstidslagstiftningen, kör- och vilotidsförordningen, branschens kollektivavtal samt lagstiftning gällande trafiken och säkring av last. Dessutom kan en chaufför söka arbete och lediga tjänster samt göra ett arbetsavtal.

Krav på kunnande

Den tävlande

 • kontrollerar arbetsvillkoren som finns i anställningsförhållandet
 • påbörjar arbete
 • arbetar på ett säkert sätt i en arbetsmiljö inom logistikbranschen samt identifierar risker i fråga om informations- och arbetssäkerheten
 • arbetar i de digitala verksamhetsmiljöer som arbetsuppgiften kräver
 • fungerar i sitt arbete enligt principerna för hållbar utveckling
 • arbetar energieffektivt i sina arbetsuppgifter
 • förbereder lastbilen för arbetsuppgifter
 • lastar fordonet på korrekt sätt
 • kör fordonet på gårdsområden och i terminaler
 • kör fordonet i trafiken
 • fungerat i kundbetjäningssituationer på svenska, finska eller samiska
 • arbetar i enlighet med yrkets och arbetsplatsens intressen
 • beaktar hur mänskliga faktorer påverkar trafik- och arbetssäkerheten
 • förhindrar genom sitt arbete transportbrottslighet
 • fungerar i problemsituationer
 • överlämnar fordonet när arbetsuppgiften slutförts

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo