Elektronik och robotik

602

Elektronik och robotik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i information- och kommunikationsteknik. Examensbenämning i grundexamen är elektronikmontör.

Arbetsuppgifterna kan gälla till exempel att installera och ta i bruk datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt testning, reparation och ibruktagande i anslutning till elektronikproduktion eller olika kundbetjäningsarbeten i anslutning till service och installation.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I det moderna samhället finns elektronik överallt. Utan den kan samhället inte fungera. Robotar, bilar, flygplan, jord- och skogsbruksmaskiner, bärbara kommunikationsenheter och hushållsapparater styrs och hanteras med hjälp av mikroprocessorer och deras mjukvara, som är elektronikens kärnteknologi. Denna enhet baserad på mikrochips kallas inbyggda system. Industriella produktionsprocesser är också ofta elektroniskt styrda.


En elektronikmontör som har avslutat avancerade studier inom elektronik eller ett expertområde vet hur man utför konstruktions-, monterings-, programmerings- och testarbeten av elektroniska enheter relaterade till elektronikproduktion och den prototillverkningsfas som är särskilt en del av den. Han vet hur man hanterar de komponenter korrekt och material som behövs i elektroniska installationer och använder nödvändiga arbets- och mätverktyg.

Krav på kunnande

Noggrannare krav på kunnande i Mästare-tävlingen finns i följande examensdelar för elektronikmontörer:

  • yrkeselektronik
  • inbäddade tillämpningar och projektarbete.

Till dessa praktiska kompetensområden hör dimensionering och mätning av en småskalig elektronisk krets, införande av en programmeringsmiljö och programmering av ett inbyggt system i ett vanligt förekommande programmeringsspråk samt konstruktion av en elektronisk anordning enl. IPC-standarder använder arbetsmetoder som vanligtvis används vid prototypkonstruktion, med tanke på arbetssäkerhet inom alla områden.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo