Servitör

504

Servitör

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. Examensbenämningen i grundexamen och servitör.

Arbetsplatserna kan vara till exempel hotell, restauranger, personalrestauranger, pubar, nattklubbar, cateringföretag, kaféer, trafikstationer, snabbmats-, festservice- och turismföretag samt verksamhetsställen för storhushåll.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Under tävlingstiden arbetar servitörerna med kundbetjäningsuppgifter i restauranger som verkar enligt olika affärsidéer. En servitör kan färdigställa kundutrymmen samt presentera, sälja och servera produkter och tjänster åt kunder genom att använda olika serveringstekniker. Servitören kan beakta enskilda kunder och kundgrupper samt samarbeta med kökspersonalen och andra servitörer.

En servitör ska betjäna inhemska och internationella kunder, agera på ett ansvarsfullt sätt och aktivt kunna beakta olika kunders behov. I arbetet ska en servitör följa utskänknings- och hygienbestämmelserna samt iaktta principerna för en hållbar utveckling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice och kompetensområdet för kundservice. Uppgifterna utarbetas i ett nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifternas baserar sig på arbetslivets krav.

Servitörens kunskapsområden, grundexamen i restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice:

 • kundservice och försäljning
 • servering av mat i portioner och drycker
 • à la carte servering
 • försäljning och servering av drycker
 • beställnings- och festservering
 • kafétjänster
 • mötestjänster.

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

 • behärska en god och vänlig betjäning
 • ett aktivt kundinriktat försäljningsarbete
 • handla enligt betjäningsetiketten
 • ställa i ordning restaurangsalen (dukning, olika sätt att lägga dukar och behärskande av servettvikningar)
 • grundläggande serveringsfärdigheter (smidig användning av brickan, bära tallrikar)
 • behärska serveringstekniker för olika rätter
 • registrering av försäljning
 • kännedom om olika slags drycker och servering av drycker
 • kombinera maträtt och måltidsdrycker, dryckesrekommendationer
 • blandar till och serverar de vanligaste drinkarna samt specialkaffe
 • hygienkompetens samt en ren och snygg arbetsmiljö
 • ansvara för mötesservice
 • färdigställa matportioner i restaurangsalen (flambering, tranchering, portionering)
 • planera och organisera sitt eget arbete
 • smidigt behärska betjäningsprocessen samt ha situationskänslighet och vara snabb
 • sociala färdigheter och förmåga att kommunicera med olika slags kunder
 • samarbetsförmåga
 • problemlösningsförmåga
 • grundläggande kunskaper i det andra inhemska språket och i engelska
 • ha ett tilltalande personligt yttre, bra hållning och röra sig smidigt samt behärska arbetets ergonomi
 • beakta företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet
 • använder kanaler för sociala medier.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo