Rengöringsservice

306

Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare. I grenen för rengöringsservice sker tävlingen inom yrkesbenämningen för lokal- och hemvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra kundobjekt.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika omgivningar och miljöer, samt andra rengörings- och fastighetsserviceuppgifter utgående från kundens behov. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo