AN1

Industri 4.0

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En yrkesutbildad person som arbetar med industri 4.0 kan ha en bakgrund som expert inom automation eller IT-branschen. I den här pargrenen ska de tävlande installera, programmera och ta i bruk automationssystem som styrs över nätet som cyberfysiska helheter. Experter inom Industri 4.0 behärskar delområden såsom programmerbara logiker, dataöverföringsnät, automationsapparater och sensorer. Hen behärskar också cybersäkerhet. Det finns tiotals olika delområden som anses höra till detta område.

En yrkesperson inom industrin 4.0 behöver logisk tankeförmåga, installationsförmåga och omfattande förståelse för automation och informationsöverföring. Yrket kräver samarbetsförmåga med yrkespersoner inom olika branscher.

Experter inom industri 4.0 arbetar med uppgifter som tillverkare av industri- och automationsutrustning. Uppgifterna kan bestå av bygg- och installationsarbeten för nya anordningar eller underhållsarbeten för befintliga anordningar.

Grenansvariga

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo