Jordbruksteknologi

AN5

Jordbruksteknologi

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna vid yrkesuppvisningen i lantbruksteknologi grundar sig på kraven för grundexamen inom lantbruksbranschen. Examensbenämningarna är landsbygdsföretagare eller djurskötare.

Man kan arbeta med framtidens matproduktion, dvs. som landsbygdsföretagare, lantbruksarbetare, lantbruksavbytare, ha olika uppgifter inom lantbrukshandeln, arbeta som yrkesledare eller lantbruksmaskinmontör vid läroanstalter. Landsbygden ger många arbetsmöjligheter!

Med hjälp av yrkeskunskapen från den grundläggande lantbruksutbildningen får du mångsidiga grundläggande kunskaper och färdigheter att tillämpa kompetensen i olika arbetsuppgifter även utanför jordbruket. Den sektorsövergripande lantbruksbranschen lämpar sig för dem som är intresserade av såväl teknik, natur, djur, handarbete som företagande.

Grenansvariga

Juha Toivonen

juha.toivonen@hami.fi

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo