Musik

AN2

Musik

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna vid yrkesuppvisningen i musik grundar sig på grundexamen inom musikbranschen.  Yrkesbeteckningen för dem som utexamineras är musiker eller musikteknolog.

Den som har avlagt grundexamen inom musik kan arbeta självständigt i arbetsuppgifter och vid uppträdanden inom musikbranschen. Hen känner till musikbranschens verksamhetsmiljö och använder sin kompetens inom musikbranschen smidigt i olika arbetssituationer. Den som har avlagt grundexamen inom musikbranschen strävar i sitt arbete efter hög kvalitet och estetisk effektivitet.

Dessutom har en person som avlagt kompetensområdet för musik, musikteknologi eller pianostämning mer specialiserat kunnande och den yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter inom det kompetensområde inom vilket hen har avlagt inom examen. Den som har avlagt examen behärskar också information och färdigheter inom de specialområden som ingår i de valda examensdelarna. Den som har avlagt grundexamen inom musikbranschen har omfattande grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom sitt yrkesområde samt för fortsatta studier.

Den som har avlagt grundexamen inom musikbranschen kan arbeta med uppgifter inom sitt kompetensområde, till exempel i orkestrar, band, musikkårer, församlingar, programbyråer, företag eller som självständig företagare.

Arbetet kan vara lämpligt för en person som vill uppträda och öva på sitt instrument eller använda presentationsteknik ensam och tillsammans med andra. Yrkesstudierna inom musikbranschen omfattar inträdes- och lämplighetsprov där man kan studera utgångsnivån för den kompetens som bedöms till exempel inom den grundläggande konstundervisningen vid Åbo konservatorium. Studerande i grundexamen inom musik uppträder under evenemanget i olika sammansättningar.

Lajivastaavat

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo