Mästare i framtiden

Utbildningsanordnarna och Skills Finland har kommit överens om en modell där arrangören av Mästare-evenemanget inte längre väljs på basis av ansökningar, utan arrangörerna avtalas tillsammans för några år framåt. Detta möjliggör en långsiktig utveckling av evenemanget tillsammans.

Enligt avtalet ordnas tävlingarna: 2025 i Åbo, 2026 i Tusby, 2027 i Helsingfors tillsammans med evenemanget Abilympics, 2028 i Joensuu, 2029 i Tammerfors, 2030 i Helsingfors, 2031 i Vasa, 2032 i S:t Michel, 2033 i Lappland.

Mästare2026

Evenemanget ordnas i Mellersta Nylanda 18–21.5.2026.

Mer infomation: tävlingsledare Hanna Nyrönen, hanna.nyronen@keuda.fi

Mästare2027

Den internationella yrkesskicklighetstävlingen för yrkeskunniga som behöver särskilt stöd, Abilympics, ordnas för första gången i Finland i maj 2027. Abilympics ordnas som ett storevenemang tillsammans med Mästare2027-evenemanget.

Mer information: verksamhetsledare Maria Ekroth, maria.ekroth@skillsfinland.fi

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo