yrittäjyys

310

Yrittäjyys

Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa voi suorittaa yrittäjyysopintoja ja oppia omaan alaansa liittyviä yrittäjyystaitoja. Tämän lajin tehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osaan. 

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen oma yritys tai henkilö voi toimia toisen palveluksessa.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Yrittäjyyslajissa järjestetään innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta.  

Opiskelijat kilpailevat pareittain ja kehittävät uuden liikeidean. He laativat liiketoimintasuunnitelman ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista yhteistyöyrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä.  

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrittäjyyteen liittyvät sidosryhmät ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa.  

Lajissa huomioidaan Taitaja-kilpailuiden kestoteemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.  

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyyslajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien yritystoiminnan suunnittelu ja huippuosaajana toimiminen kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat toiminnalliset tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä. 

Yrittäjyyslajin osaamisalueet: 

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan 
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia 
 • kehittää liikeidean ja laatii sille liiketoimintasuunnitelman 
 • liiketoimintasuunnitelman esittely (pitching) 
 • laatii yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. 

Kilpailijan osaamiseen kuuluu: 

 • oma-aloitteisuus ja vastuullisuus tiimin jäsenenä 
 • luovuus, ongelmanratkaisutaidot ja yhteistyökyky 
 • verkostoituminen 
 • kannattavuus- ja rahoitusosaaminen 
 • myynti- ja palveluhenkisyys 
 • esiintymis- sekä neuvottelutaidot 
 • oman toiminnan arviointikyky ja sen kehittäminen. 

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo