Eläintenhoito

311

Eläintenhoito

Tämän lajin tehtävät perustuvat maatalousalan perustutkintoon. Perustutkinnon tutkintonimikeitä ovat eläintenhoitaja.

Eläintenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi karjanhoitajana, maatalouslomittajana, maaseutuyrittäjänä tai kotieläinpuistossa, eläinkaupassa ja eläinhoitolassa.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Tehtävät perustuvat maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoidon osaamisalan tutkinnonperusteiden pakollisiin tutkinnon osiin, jotka ovat;

  • Toiminta maatalousalalla
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
  • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

Osaamis­vaatimukset

Menestyvä kilpailija osaa huolehtia eläinten hyvinvoinnista erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Kilpailija tuntee eläimen lajinmukaisen käyttäytymisen sekä perustarpeet ja pystyy niiden perusteella soveltamaan tietoja ja taitoja eläintenhoidossa. Kilpailijan tulee osata käsitellä eläimiä oikein ja eettiset periaatteet huomioiden.

Hyvien eläintenhoitotaitojen lisäksi kilpailussa menestyy henkilö, joka on vastuullinen, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen. Lisäksi hän on yrittäjämäisesti työskentelevä sekä kestävän kehityksen periaatteet sisäistänyt toimija. Kilpailija suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo