Maanmittaus

AN3

Maanmittaus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Ammattinäytöksen tehtävät perustuvat maanmittausalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on kartoittaja.

Kartoittajan työtehtäväkenttä on laaja. Kartoittaja voi työskennellä yksityisissä yrityksissä, kuntien organisaatioissa tai valtion laitoksissa. Kartoittaja voi työskennellä itsenäisesti tai toimia mittausryhmän vetäjänä. Työtehtävät voivat liittyä erilaisissa työympäristöissä tapahtuviin mittauksiin ja mittaus­ tai tietomalliaineistojen käsittelyyn. Aineistoja tuotetaan perinteisten mittaustapojen lisäksi enenevässä määrin keräämällä pistepilveä eri välineillä samoin kuin eri menetelmillä kerättyjä kuvia hyödyntäen.

Kartoittajat tekevät myös pohjatutkimuksiin liittyviä tutkimus- ja analysointitehtäviä. Kartoittajan tehtävät voivat liittyä kiinteistön muodostukseen tai monien eri rekistereiden ylläpitoon. Kartoittajan tehtävät voivat liittyä karttojen, karttatietokantojen tai kohdemallien tuottamiseen ja yläpitoon erilaisista lähtöaineistoista. Kartoittajan tehtävät voivat olla myös maankäytön suunnitteluun tai paikkatiedon käsittelyyn liittyviä töitä.

Maanmittausalan perustutkinto antaa valmistuvalle kartoittajalle laaja-­alaiset ammatilliset perustiedot alalle. Maanmittausalan perustutkinto on monipuolisuutensa vuoksi hyvä pohja myös maanmittaus- ja rakennusalan jatko-opinnoille.

Lajivastaavat

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo