Tietoverkkoasennus

205

Tietoverkkoasennus

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Tutkintonimikkeenä on tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa tietoverkkoasentaja

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi tietoliikenteen kaapeloinnit, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävät sekä huolto- ja asennustoimintaan liittyvät asiakaspalvelutyöt.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat tietoverkkoasentajan tutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin. Työssä testataan kilpailijoiden taidot tietoliikenneverkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa sekä ongelmaratkaisutaidoissa.

Kilpailutehtävien arviointi perustuu korkeatasoiseen asennustyön laatuun, alan säädösten noudattamiseen, turvallisten työtapojen noudattamiseen, töiden siisteyteen, haluttuun toiminnallisuuteen, asennustyöhön liittyviin asiakaspalvelutilanteisiin, hyvään tietoturvaan, kestävän kehityksen huomioimiseen työtehtävissä sekä työn, mittausten ja asetusten dokumentointiin.

Kilpailijalta edellytetään asentajan työtehtäviin liittyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista.

Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä. Mikäli finaalissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Osaamisvaatimukset

Osaat

 • toimia sähkötyö- ja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti
 • tulkita asennuspiirustuksia, suunnitella ja toteuttaa kiinteistön tietoliikennekaapelointityön standardien, voimassa olevien määräyksien, valmistajien ohjeiden ja hyvien asennustapojen mukaisesti huomioiden työympäristön ja muiden turvallisuus
 • asentaa tietoverkkolaitteet voimassa olevien säädösten, standardien, valmistajan ohjeiden ja asiakasympäristön vaatimusten mukaan
 • tietoliikenneverkkojen rakenteet, rajapinnat, topologioat ja tiedonsiirtotekniikat
 • tietoverkoissa käytettävät yleisimmät komponentit, kaapelityypit ja muun infrastruktuurin sekä hallitset niiden käsittelyn
 • kytkeä, konfiguroida ja testata verkon aktiivilaitteet tietoliikenneverkkoon asianmukaisesti ja tietoturva huomioiden
 • käyttää hallintaohjelmistoja tietoliikenneverkon ja aktiivilaitteiden seurantaan
 • etsiä ja paikallistaa sekä korjata vikoja
 • opastaa käyttäjiä ja asiakkaita tietoverkkolaitteiden käytössä
 • käyttää mittauslaitteita ja tulkita mittaustuloksia
 • tehdä verkkojen standardinmukaiset hyväksymistestaukset ja -tarkastukset
 • varmistaa, että työ on turvallisesti ja laadukkaasti tehty
 • laatia asianmukaisen dokumentaation asennuksista ja tehdä tarvittavat muutokset dokumentteihin
 • huolehtia asennusympäristön viimeistelystä ja siisteydestä sekä asennustöissä syntyneiden jätteiden lajittelusta

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo