Plus Logistiikka

P5

Logistiikka

Tämän lajin tehtävät perustuvat logistiikan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, palvelulogistiikkatyöntekijä, kunnossapitotyöntekijä ja maapalvelutyöntekijä. 

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi henkilö- tai tavaraliikenteessä kuljetusyrityksessä, teollisuudessa, lentokentällä, eri yritysten varastossa, valtiolla tai kunnalla.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon suorittanut osaa logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran vastaanottaminen ja säilyttäminen, tavaran keräily ja lähettäminen, inventointi ja saldonhallinta sekä trukinkuljettajan tehtävät. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

TaitajaPLUS-kilpailu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään H3-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

  • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo