Taitaja-organisaatio

Ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma Taitaja on Skills Finland ry:n konsepti. Yhdistys valvoo tapahtumakonseptin toteutumista ja ohjaa tapahtuman toteuttamista. Tapahtuman toteutuksesta vastaa vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, jolle Skills Finland on luovuttanut järjestämisoikeuden. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tapahtuman toteuttamiseen avustuksen järjestämisoikeuden saaneelle taholle. Taitaja2025 Turku -tapahtuman päävastuullinen toimija on Turun ammatti-instituutti, joka toteuttaa tapahtuman yhteistyössä Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyökumppanina toimivat lukuisat eri yhteisöt ja yritykset.

Skills Finland ry

Skills Finland ry edistää suomalaisen ammattikoulutuksen ja -osaamisen arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuonna 1993 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys tekee yhteistyötä samoja arvoja ja tavoitteita ajavien sidosryhmien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet ammatillisen koulutuksen arvostuksen kohentamisesta. Skills Finland ry:n taustavoimia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Eniten huomiota yhdistyksen toimintaa kohtaan kerää vuosittain kansallinen Taitaja-kilpailu. Kilpailu järjestetään vuosittain vaihtuvalla paikkakunnalla ja sen järjestämisestä vastaa paikallinen koulutuksenjärjestäjä yhteistyökumppaneineen.

Skills Finland lähettää ja valmentaa yhteistyökumppaniensa kanssa joukkueen vuorovuosin järjestettäviin WorldSkills– ja EuroSkills-kilpailuihin sekä neljän vuoden välein järjestettävään erityistä tukea tarvitsevien International Abilympics -kilpailuihin.

Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tätä tukee myös kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto. Suomesta kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten menestyneet nuoret. Valmennukseen valikoidutaan muun muassa Taitaja-kilpailun tai suoraan oppilaitosten ja yritysten kautta. Lopullinen valinta maajoukkueeseen tapahtuu karsintakilpailujen kautta.

Alueellinen yhteistyöryhmä

Taitaja2025-tapahtuman alueellinen yhteistyöryhmä koostuu Varsinais-Suomen maakunnan ja valtakunnan tason toimijoista. Sen tehtävänä on tehdä Taitaja-tapahtuman järjestämistä koskevia yleisiä linjauksia. Ryhmän jäsenet edistävät ammattitaitokilpailuiden kehittämistä sekä vievät kilpailutoiminnan sanomaa ja ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeita eteenpäin omissa organisaatioissaan. Ryhmällä on myös tärkeä asema tapahtuman julkisuuskuvan rakentamisessa ja toimivien yhteistyöverkostojen kehittämisessä.

Alueellinen yhteistyöryhmä asetettiin syksyllä 2023 ja se kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Ryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 13.2.2024 puheenjohtajaksi Teknologiateollisuus ry:n edustajan Jussi Ohlssonin. Kokouksissa esittelijänä toimii kilpailujohtaja Petri Hörkkö ja sihteerinä johdon sihteeri Kirsi Laine.

Taitaja2025-yhteistyöryhmän jäsenet

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo