Web kehitys

206

Web-kehitys

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike voi olla datanomi tai ohjelmistokehittäjä.

Työpaikka voi olla esimerkiksi ohjelmistokehityksen työtehtävissä ohjelmistoalan yrityksissä, julkisella sektorilla, mainostoimistoissa tai muissa vastaavissa yrityksissä.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Web-kehitys on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia responsiivisia verkkosovelluksia. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosovelluksen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, palvelun tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja/tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).

Kilpailija koostaa verkkosovelluksen eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sovelluksen toimivuuden eri selaimilla, päätelaitteilla ja validaattorilla. Kilpailija julkaisee sovelluksen palvelimelle sekä esittelee sovelluksen asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.

Kilpailija tekee sovelluksen ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta palvelun käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata:

 • huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
 • toteuttaa sovelluksen valmista suunnitelmaa hyödyntäen
 • huomioida alalla vallitsevat trendit
 • ottaa huomioon sovelluksen esteettömyys ja käytettävyys
 • toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosovelluksia
 • tuottaa ja/tai hyödyntää palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
 • tuottaa interaktiivisia elementtejä sovellukseen, esimerkiksi animaatioita
 • projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
 • ratkoa vastaantulevia ongelmia
 • yhdistää tekemänsä sovelluksen sosiaalisen median ohjelmistoihin
 • hyödyntää versionhallintaa.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo