Järjestelmäasiantuntija

204

Järjestelmäasiantuntija

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Tutkintonimikkeenä on tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa IT-tukihenkilö

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi tietokonelaitteiden asennukset, työasema-, palvelin- ja pilvipohjaiset ympäristöt sekä palvelut. Tehtäviin kuuluvat käyttöönotto-, ylläpito- ja asennustoiminta sekä tukipalveluihin liittyvät työtehtävät.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat IT-tukihenkilön tutkinnon kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen, tehtyyn dokumentointiin ja alan parhaisiin käytäntöihin. 

Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä. Mikäli finaalissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Osaamisvaatimukset

Osaat

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa IT-laitteistoa sekä ratkaista näihin liittyviä ongelmatilanteita
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja
 • tukea ja opastaa loppukäyttäjää erilaisissa IT ongelmissa ja haasteissa
 • käsitellä, luokitella, ratkaista sekä uudelleenohjata tuki- ja palvelupyyntöjä
 • käyttää järjestelmänhallintatyökaluja laitteiden, käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen elinkaarihallintaan
 • skriptata ja automatisoida toimintoja
 • suunnitella, aikatauluttaa, valmistella ja toteuttaa järjestelmätason muutoksia
 • testata ja dokumentoida järjestelmien toimintoja ja muutoksia.
 • verkkotekniikan perusteet, lähiverkotuksen, pk-yrityksen verkkolaitteiden hallinnan sekä pilviverkkojen perusteet
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • ottaa käyttöön ja hallinnoida pilvipalveluita sekä pilvipohjaisia järjestelmiä
 • ottaa huomioon tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset työskennellessä alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti  
 • hyödyntää ongelmanratkaisutaitoja eri tilanteissa monipuolisesti
 • toimia yhteistyökykyisesti, rakentavasti ja kestävän kehityksen mukaisesti asiakaspalvelutilanteissa

Tehtäväpankki

Löydät menneiden Taitaja-tapahtumien tietojenkäsittelyn tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo