Systemspecialist

204

Systemspecialist

Uppgifterna inom denna gren grundar sig på grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik samt på grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik. I examen inom informations- och kommunikationsteknik är examensbenämningen IT-stödperson.

Arbetsuppgifterna kan till exempel omfatta installation av datorutrustning, dator-, server- och molnbaserade miljöer och tjänster. Till uppgifterna hör ibruktagnings-, underhålls- och installationsverksamhet samt arbetsuppgifter i anslutning till stödtjänster.

Allmän beskrivning av grenen

Tävlingsuppgifterna i grenen grundar sig på kraven på berömlig nivå i examen för IT-stödperson. Bedömningen av tävlingsuppgifterna grundar sig på funktionalitet, dokumentation och bästa praxis inom branschen. 

Av de tävlande förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt flytande kundservicekompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Program och källmaterial som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns personer med svenska som modersmål ordnas uppgifterna på svenska för dem.

Krav på kunnande

Du kan

 • installera, montera, uppdatera och underhålla IT-utrustning samt lösa problemsituationer i anslutning till dessa
 • installera, konfigurera och underhålla operativsystem och program
 • stöda och handleda slutanvändaren i olika IT-problem och -utmaningar
 • behandla, klassificera, avgöra och omdirigera support- och servicebegäran
 • använda systemhanteringsverktyg för livscykelhantering av enheter, operativsystem och program
 • skriptera och automatisera funktioner
 • planera, schemalägga, bereda och genomföra ändringar på systemnivå
 • testa och dokumentera funktioner och ändringar i systemen.
 • grunderna i nätteknik, hantering av lokalnät, hantering av nätverksutrustning i små och medelstora företag samt grunderna i molnbaserade nät
 • installera, konfigurera och underhålla servrar med bas- och separata tjänster
 • ta i bruk och administrera molntjänster och molnbaserade system
 • beakta kraven på datasäkerhet och dataskydd i arbetet enligt bästa praxis inom branschen  
 • utnyttja problemlösningsfärdigheter på ett mångsidigt sätt i olika situationer
 • agera samarbetsvilligt, konstruktivt och i enlighet med hållbar utveckling i kundservicesituationer

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen utses under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo