Spelbranschen

208

Spelbranschen

Uppgifterna i grenen baserar sig på Grundexamen i mediebranschen och visuell framställning samt Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Yrkesbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster, utövare av visuell framställning samt programutvecklare.

Att arbeta inom spelbranschen ger möjlighet till mångsidighet. Arbetsuppgifter finns t.ex. inom programmering, planering, grafiskt kunnande, marknadsföring och inom kompetensområdet för affärsverksamhet.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen för spelbranschen är mångsidig och den kräver ett brett kunnande om spelplanering, programmering, produktion av grafik och marknadsföring av de tävlande.

Under tävlingen planerar, förverkligar och presenterar laget en demoversion av ett digitalt spel utgående från uppgiftsbeskrivningen. I arbetet ska de tävlande beakta innehållsmässiga mål och tekniska krav för produktionen, målgruppens särdrag och användarupplevelsen.

Spelproduktionen förutsätter kreativitet och samarbetsförmåga.

Krav på kunnande

Laget ska ha kunnande inom följande delområden i den omfattning som beskrivs i examensgrunderna för Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik och Grundexamen mediebranschen och visuell framställning:

 • spelplanering och dokumentering
 • programmering
 • 2D/3D-grafik
 • animation
 • innehållsproduktion
 • marknadsföring och presentation.

Laget ska kunna producera material som är optimerat för plattformen i enlighet med uppdraget. Laget ska kunna presentera projektet för kunden på ett yrkesmässigt sätt.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo