Bagare-konditor

501

Bagare-konditor

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom livsmedelsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är livsmedelstillverkare, bagare-konditor, charkuterist och mejerist. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i bagerier, konditorier, industribagerier, gräddningsplatser, verksamhetsenheter inom storhushåll och restaurangbranschen, inom kött-, färdigmat-, sötsaks-, kvarn- och bryggeriindustrin eller i tillverknings-, förpacknings- och försäljningsuppgifter i cateringföretag.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En bagare-konditor planerar och tillverkar delikata, lockande och praktfulla bageri- och konditoriprodukter utgående från kundens behov och önskemål.

En person som genomfört studier inom kompetensområdet för bagare-konditor i grundexamen inom livsmedelsbranschen arbetar i t.ex. ett litet eller medelstort bageri, konditori, industribageri, butiksbageri, vid bakugn, i café-konditori, storkök, restaurang eller i cateringföretag. Utgående från kundens behov tillverkar han/hon mat- och kaffebröd, konditoriprodukter, halvfabrikat och specialprodukter både för hand och i industriell produktion.

Av en bagare-konditor förutsätts en mångsidig händighet, god arbetshygien, förmåga att tillämpa sina kunskaper, initiativförmåga, stresstålighet, samarbetsförmåga och interaktionsfärdigheter.

Tävlingsuppgifterna i bagare-konditorgrenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen. I grenen betonas tillverkning av olika konditoriprodukter och specialarbeten inom konditoribranschen. Uppgifterna utarbetas i ett nära och värdefullt samarbete med arbetslivet – tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav samt på att man värnar traditionerna inom branschen. Vid tillverkningen av produkterna observeras beaktandet av hygien, hållbar utveckling, företagsamhet och egenkontroll.

Tävlingsuppgifterna består av uppgifter som ges på plats. Den studerande kan genom att delta i tävlingen avlägga en examensdel eller examensdelar för bagare som yrkesprov. Den tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han får.

Krav på kunnande

De tävlande tillverkar praktfulla arbetslivsinriktade bageri- och konditoriprodukter på ett mångsidigt sätt. De kan hantera råvaror omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan planera det egna arbetet, tolka och tillämpa givna anvisningar, utföra beräkningar gällande råvaror och det egna arbetet samt presentera och utvärdera det egna arbetet. De förstår konsekvenserna av det egna arbetet och hur det påverkar produkternas kvalitet och företagsverksamheten. De tävlande beaktar traditioner, aktuella trender och internationalism i planeringsskedet och vid tillverkningen av produkterna.

Den tävlande:

 • följer anvisningar gällande hygien, egenkontroll, arbetssäkerhet och kvalitet samt den lagstiftning som gäller livsmedelsbranschen
 • planerar och organiserar det egna arbetet och kan göra ändringar i sin plan, tillämpa och lösa problemsituationer
 • behärskar och hanterar produkternas råvaror i olika tillverkningsskeden; förutseende arbete, hantering av råvaror, tillverkning och förvaring av produkter och avslutande av det egna arbetet
 • använder smidigt de arbetsredskap, -maskiner och apparater som behövs i arbetet
 • behärskar fingerfärdigheten vid tillverkningen av konditoriprodukter och konditoribranschens specialprodukter
 • bedömer kvaliteten på råvaror och produkter
 • beaktar i tillverkningsskedet produktens säljbarhet
 • packar produkter för lagring, transport och försäljning
 • använder metoder som sparar på miljön
 • upprätthåller sin arbetsförmåga
 • kan samarbeta med andra
 • agerar i sitt arbete utgående från kundens behov och önskemål på ett lönsamt och framgångsrikt sätt samt ser till att de tillverkade produkterna uppfyller kvalitetskraven, säkerheten och estetiken
 • utarbetar de rapporter, skriftliga meddelanden och beräkningar som behövs i arbetet och drar nytta av datateknik.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo