Fastighetsskötsel

316

Fastighetsskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Yrkesbenämningar inom grundexamen är lokalvårdare, hemvårdare och fastighetsskötare.

I grenen för fastighetsskötsel sker tävlingen under yrkesbenämningen fastighetsskötare.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsservicebranschen är ett mångsidigt yrkesområde. Fastighetsskötare arbetar med uppgifter inom skötsel, underhåll och reparation av fastigheter samt med kundbetjäning. Arbetet sker ofta inom fastighetsservice- och fastighetsunderhållsföretag samt inom kommuner och industrier. Arbetsobjekt kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, social- och hälsovårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen.

Till fastighetsskötarens arbetsbild hör underhåll och övervakning av fastigheter, skötsel av gårdsområden och små reparationsarbeten i enlighet med serviceavtalet. Fastighetsskötare har breda yrkeskunskaper inom fastighetsskötsel.

De kan tillämpa de färdigheter och kunskaper de lärt sig i varierande situationer i arbetslivet. Av en fastighetsskötare krävs ett självständigt och ansvarsfullt arbete, tekniskt kunnande samt samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov. Utgående från erhållet intyg från tävlingen kan den studerande / den tävlande begära erkännande av kunnande.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen grundar sig på kraven på nivån berömliga i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för fastighetsskötsel. I grenen betonas uppgifter inom underhåll, service och reparation samt kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna uppgörs i nära samarbete med arbetslivet, och tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo