Skönhetsvård

303

Skönhetsvård

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är frisör, kosmetikrådgivare, kosmetolog och barberare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i skönhetssalonger som självständig företagare, anställd eller med hyrd stol, i skönhetssalonger, badinrättningar samt i uppgifter med försäljning och konsultering.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på kravnivån berömliga i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Till uppgifterna för en yrkeskunnig inom skönhetsbranschen hör helhetsvård av huden. En kosmetolog / kosmetikrådgivare ger även råd till kunderna i egenvård av hud och i användning av hudvårdsprodukter. Centrala kunskapsområden inom branschen är kundbetjäning, genomförandet av olika vårdbehandlingar samt försäljning och marknadsföring.

De yrkeskunniga inom branschen arbetar antingen som företagare eller som anställda av någon annan. Kosmetologen/kosmetikrådgivaren kan arbeta i skönhetssalonger, företag inom hälsovårdsbranschen, spa-anläggningar, kosmetikaffärer och importföretag eller inom media och mode.

Tävlingsuppgifterna är planerade utgående från arbetslivet. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg som ges.

Uppgifterna baserar sig på följande examensdelar:   

 • ansiktsbehandlingar
 • fot- och handvårdstjänster
 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • kroppsbehandlingar
 • spabehandlingstjänster

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna:

 • arbetets praktiska utförande
 • teorin bakom arbetet
 • planera och genomföra uppgifter självständigt och utgående från arbetslivet
 • vägleda och betjäna kunder
 • sälja och marknadsföra produkter och tjänster
 • arbeta säkert, aseptiskt och ergonomiskt
 • arbeta ekonomiskt enligt hållbara principer
 • arbeta enligt etiska och estetiska principer
 • arbeta i inom den givna tiden
 • arbeta som en del av arbetsgemenskap och uppskatta sitt eget och andras arbete

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo