Tillgänglighetstutlåtande

På Taitaja2025.fi webbsidan tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster enligt vilken alla offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta betyder att webbsidan ska uppfylla de krav som fastställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. nivåerna A och AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsidan Taitaja2025.fi.

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats 9.6.2021. Utlåtandet har preciserats senast den 14.5.2024.

Utlåtandet grundar sig på en intern undersökning på huruvida webbsidan uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2012.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Innehåll utanför tillämplig lag

Följande innehåll/funktioner är inte tillgänglig, eftersom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) inte täcker dem.

Taitaja YouTube-kanal har videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020. En del av innehållet saknar texter/bildtolkning. Videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver inte enligt lagen göras tillgängligt eller tas bort.

Respons on kontakt

Märkte du en tillgänglighetsbrist på vår webbsida? Meddela oss om den så försöker vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Respons via e-mail: viestinta@skillsfinland.fi.

Mästare2025 organisation ansvarar för webbsidans tillgänglighets och hanteringen av respons.

Om du märker en tillgänglighetsbrist på webbsidan, meddela först webbsidans administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller du inte alls fått ett svar inom två veckor, kan du meddela din respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan göra ett klagomål och hur saken behandlas på Regionalförvaltningsverkets tillgänglighetskrav.fi webbsida.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo