Djurskötare

311

Djurskötare

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom lantbruksbranschen. Grundexamens examensbenämningar är djurskötare.

En djurskötare kan arbeta till exempel som boskapsskötare, lantbruksavbytare, landsbygdsföretagare eller i en husdjurspark, djuraffär och djurpensionat.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens uppgifter baserar sig på de obligatoriska delarna i kompetensområdet djurskötsel för grundexamen inom lantbruksbranschen, vilka är;

  • Verksamhet inom jordbrukssektorn
  • Verksamhet i företag inom naturbruk
  • Omsorg om produktionsdjurens välfärd
  • Omsorg om sällskaps- och hobbydjurens välfärd
  • Dessutom arbetar hen som företagare.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för djurens välmående under olika omständigheter och syften. Den tävlande känner djurets artspecifika beteende och grundbehov och kan på basen av dessa anpassa sitt kunnande inom djurskötsel. Den tävlande ska kunna hantera djur på rätt sätt och med beaktande av etiska principer.

För att lyckas i tävlingen ska den tävlande, förutom att ha goda djurskötarkunskaper, även kunna ta ansvar, ta egna initiativ, vara kvalitetsmedveten och kunna samarbeta samt känna till principerna för hållbar utveckling. Den tävlande arbetar planenligt och beaktar arbetssäkerhet i sin verksamhet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo