Lantmäteri

AN3

Lantmäteri

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna vid yrkesuppvisningen grundar sig på grundexamen inom lantmäteribranschen. Yrkesbeteckningen för grundexamen är kartläggare.

Kartläggaren har ett vidsträckt arbetsfält. Kartläggaren kan arbeta i privata företag, kommunala organisationer eller statliga myndigheter. Kartläggaren kan arbeta självständigt eller leda en mätningsgrupp. Arbetsuppgifterna kan gälla mätningar i olika arbetsmiljöer och behandling av mätningar eller datamodellering. Utöver de traditionella mätningsmetoderna produceras material i allt högre grad genom att samla in punktmoln med olika redskap samt genom att utnyttja bilder som samlats in med olika metoder.

Kartläggarna utför också undersöknings- och analysuppgifter i anslutning till undersökning av grunden. Kartläggarens uppgifter kan gälla fastighetsbildning eller underhåll av många olika register. Kartläggaren kan ha i uppgift att producera och underhålla kartor, kartdatabaser eller objektmodeller från olika utgångsmaterial. Kartläggaren kan också ha uppgifter i samband med planering av markanvändning eller behandling av geografisk information. Grundexamen inom lantmäteribranschen ger den som utexaminerade omfattande professionella baskunskaper för branschen. På grund av sin mångsidighet är grundexamen inom lantmäteribranschen också en bra grund för fortsatta studier inom lantmäteri- och byggbranschen.

Grenansvariga

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo