Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig:
Skills Finland
Simonkatu 12 B 24
00100 Helsinki
viestinta@skillsfinland.fi

I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in via webbplatsen för Mästare2025. I vår verksamhet följer vi dataskyddslagstiftningen och behandlar uppgifter enligt praxis för god datahantering och god databehandling. Vi gör inga profileringar och använder inte automatiskt beslutsfattande om användaren.

Denna sekretesspolicy har utarbetats 14.6.2021 och preciserats senast den 14.5.2024.

Uppgifter som vi samlar in

Uppgifter som observerats om användningen av tjänsterna

Vi kan också samla in uppgifter via separata blanketter (till exempel enkäter och anmälningsblanketter). Vi informerar alltid om sekretesspolicyn för dessa blanketter i samband med varje blankett.

Mottagare av personuppgifter

Lagring av personuppgifter

Användarens uppgifter lagrades i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna förvaras så länge som det är nödvändigt för att uppnå de användningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi raderar personuppgifterna när behandlingsgrunden för dem har upphört.

Användarens rättigheter

Enligt lagen har användaren rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om honom eller henne. Användaren har också rätt att kräva att felaktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade personuppgifter rättas eller raderas. Ändringar kan göras genom att kontakta ovan nämnda personuppgiftsansvariga.

Ändringar i sekretesspolicyn

Skills Finland kan tidvis göra ändringar i denna sekretesspolicy utan att anmäla detta på förhand.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo