Välfärdsteknologi

315

Välfärdsteknologi

Uppgifterna inom denna gren grundar sig på grundexamina inom social- och hälsovårdsbranschen och informations- och kommunikationsteknik. Yrkesbenämningarna för grundexamina är närvårdare, förstavårdare på grundnivå och montör inom välfärdsteknik.

Arbetsuppgifterna inom hälso- och välfärdstekniken är kundorienterade och förutsätter multiprofessionellt samarbete i social- och hälsovårdens verksamhetsmiljöer samt i företag inom välfärdsteknikbranschen.

Allmän beskrivning av grenen

Välfärdsteknik är en multiprofessionell gren där tävlingsparet arbetar för att främja kundernas funktionsförmåga. Tävlingsparet utnyttjar på ett mångsidigt sätt lösningar för hälso- och välfärdsteknik för att stödja kundens välbefinnande, funktionsförmåga, förmåga att klara sig och säkerhet i alla skeden av livet. 

Av konkurrenterna förutsätter välfärdstekniken multiprofessionellt samarbete och färdigheter i kundservice. 

Krav på kunnande

Tävlingsparet ska ha berömliga kunskaper i följande examensdelar: 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 

 • Bemötande och handledning av kunden 
 • Främjande av välfärd och hälsa 
 • Läkemedelsbehandling inom närvårdarens ansvarsområde 
 • Hälso- och välfärdsteknik i främjandet av funktionsförmågan 

Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik 

 • Grunduppgifter inom informations- och kommunikationsteknik 
 • Användning av välfärdsteknik som stöd för kundens förmåga att klara sig i vardagen 

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo