Plus Affärsverksamhet

P3

Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer, till exempel i uppgifter inom kundservice och försäljning, ekonomi- och kontorstjänster, på en bokföringsbyrå eller på olika företags eller organisationers egna ekonomiavdelningar.

Allmän beskrivning av grenen

En expert inom affärsverksamhet agerar på ett kundorienterat och interaktivt sätt i vanliga service- och försäljningssituationer. Experten förstår betydelsen av lönsamhet i sitt arbete. Som medlem i arbetsgemenskapen arbetar hen med olika slags människor. Affärsexperten följer anvisningarna i sitt arbete och kan vid behov söka information.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen. MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Affärsverksamheten grundar sig på grundexamen inom affärsverksamhet, merkonom, målen i examensgrunderna och krav på yrkesskicklighet på nöjaktig nivå. Tävlingsuppgifterna mäter de obligatoriska examensdelarna i grundexamen inom affärsverksamhet samt den centrala kompetens i examensdelen försäljning som behövs i arbetslivet.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo