Närvårdare

305

Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Efter att ha genomför grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan man arbeta inom olika tjänster med vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sitt agerande befrämja deras hälsa och välmående. En närvårdare [A1] arbetar med vård-, omsorgs-, rehabiliterings- och pedagogiska uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Krav på kunnande

Av de tävlande krävs kunnande om människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo