Plus Rengöringsservice

P4

Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra objekt.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsservice.

De som har avlagt examen kan utföra kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster samt underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschens kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån nöjaktiga (N1).

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo