Hästskötsel

309

Hästskötsel

En hästskötare som har en grundexamen inom hästhushållning arbetar som självständig arbetstagare eller företagare i ett travstall, ridstall, avelsstall eller i ett företag som producerar hästtjänster.

Uppgifterna baserar sig på examensdelarna att se till daglig hästskötsel, verksamhet i grundläggande uppgifter inom hästhushållning, se till motionering av hästarna, transport av hästar och verksamhet i företag inom hästbranschen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i hästskötsel baserar sig på kraven i grundexamen inom hästhushållning (2021). Uppgifterna baserar sig på examensdelarna hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande, skötsel av stall och stallmiljöer, ridning och travsport/körning samt företagande inom hästhushållningen.  Kravnivån i examensgrunderna är berömliga.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för hästens välbefinnande i olika förhållanden och bruksändamål, till exempel i det dagliga arbetet med hästskötsel, när man motionerar hästarna och vid skötsel av hovarna. Den tävlande känner till hästens beteende och grundläggande behov och kan hästspecifikt anpassa sina kunskaper och färdigheter.  

Förutom kunnande inom hästskötsel ska den tävlande också ha färdigheter i företagsamhet och kundbetjäning. Den tävlande är ansvarsfull, tar egna initiativ, är kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga samt är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna för hållbar utveckling. Hen kan använda sociala medier som hjälp för att skapa en positiv bild av branschen och av sig själv som hästskötare. Den tävlande planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten.  Hen förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Lajivastaavat

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo