Plus Logistik

P5

Logistik

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är lastbilsförarebussförarekombinationsfordonsförareservicelogistikarbetareunderhållsarbetare och marktjänstarbetare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En person som har avlagt grundexamen inom logistik får kunskaper inom de grundläggande färdigheterna inom logistik, så som mottagning och förvaring av gods, insamling och förpackning av gods, användning av arbetsmaskiner och truckförarens uppgifter.

De som avlagt grundexamen inom logistik placerar sig i tjänster inom handeln, industrin, kommunikationer eller offentliga sektorn.

Den tävlande använder arbetskläder från den egna läroanstalten. Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel i tävlingen, men detta ska i så fall meddelas på förhand eller vara fastställt i reglerna.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på grundexamen inom logistik, kraven på yrkesskicklighet inom kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets krav. Som bedömningsskala används G3-nivån. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo