Maskinmontering och underhåll

607

Maskinmontering och underhåll

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningen i grundexamen är Maskinmontör.

Arbetsplatsen kan vara till exempel inom teknologiindustrin, pappersindustrin och inom livsmedelsindustrins produktionsmiljö.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen för maskinmontering och underhåll grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. 

En maskinmontör arbetar med installations-, ibruktagnings- och underhållsuppgifter inom industrianläggningar och företag som arbetar med olika typer av underhåll.

Enligt befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av mekaniska maskinelement, smörjningsservice samt installationsarbeten med hydraulik och pneumatik.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i formen av problemlösning. Utmaningarna gäller val av material, installations- bruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande del-områden:

 • förmågan att läsa bilder och grafer/scheman
 • mekaniska maskininstallationer och lagerarbete
 • installationsuppgifter med hydraulik och pneumatik
 • Problemlösningsförmåga

Dessutom betonas:

 • Kunnande inom arbetarskydd
 • arbetarskydd, ergonomi, att upprätthålla funktionsförmågan
 • Arbetarskyddet betonas via det absoluta kravet på att använda personlig skyddsutrustning och det är även ett krav för att komma in på tävlingsområdet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo