Fastighetsskötsel Plus

P2

Fastighetsskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig kriterierna för kravnivån nöjaktiga (N1) i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Yrkesbenämningar inom grundexamen är lokalvårdare, hemvårdare och fastighetsskötare.

Arbetsobjekt kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, hälso- och sjukvårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsservicebranschen är ett mångsidigt yrkesområde med många omväxlande arbetsuppgifter. Fastighetsskötare arbetar med uppgifter inom skötsel, underhåll och reparation. Till fastighetsskötarens arbetsbild hör underhåll av uteområden, små underhålls- och reparationsarbeten samt kontroll av fastigheters teknik. Arbetsplatser för fastighetsskötare finns inom bl.a. fastighetsserviceföretag, kommuner och industrin.

En fastighetsskötare har mångsidiga grundläggande yrkesfärdigheter inom fastighetsservice.
Dessutom kan en fastighetsskötare ha specialkunnande inom t.ex. underhåll av ventilationsmaskiner, byggnadstekniska reparationsarbeten och skötsel av VVS-system. En fastighetsskötare ska behärska kundbetjäning, vara noggrann och ansvarsfull.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov. Utgående från erhållet intyg från tävlingen kan den studerande / den tävlande begära om erkännande av kunnande.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen nivån nöjaktiga gällande kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för fastighetsskötsel.

I grenen betonas uppgifter inom underhåll, service och reparation samt kundbetjäning. Tävlingsuppgifterna görs i nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo