Inredning

AN6

Inredning

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Inredaren är en yrkesutbildad person som genomför lokalhelheter eller delar av lokaler enligt planerna, oftast i team med andra yrkespersoner och genom att noggrant lyssna till kunden. Ibland får inredaren också påverka inredningslösningar och val. Inredaren lämpar sig också väl för kundserviceuppgifter.

I det mångsidigt arbetet förutsätts inredaren vara händig, ha samarbetsförmåga samt kundservice- och företagaranda. Hen kan bearbeta och installera olika material och känner till deras egenskaper.  Inredaren förstår kulturarvets betydelse, följer aktivt med föränderliga fenomen inom inrednings- och byggbranschen och beaktar ansvarsfullhet och hållbar utveckling i sitt arbete. Den visuella sidan är en stor del av inredarens arbete och det syns särskilt i användningen av färger och material och i det färdiga arbetet.

Inredarna arbetar med kundserviceuppgifter i bygg- och inredningstillbehörsaffärer, för inrednings- och målningsentreprenörer med nybyggnad eller renovering samt till exempel för underleverantörer inom fartygsindustrin. Med tanke på branschens mångsidighet är företagande också något lämpar sig för inredare.

Grundexamen inom inredning är också en bra grund för fortsatta studier inom inrednings- och byggbranschen.

Grenansvariga

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo