Styckegodsautomation

606

Styckegodsautomation

Grenens uppgifter grundar sig på grundexamen inom maskin- och produktionsteknik och el- och automationsbranschen. Yrkesbenämningen inom grundexamen automationsmontör eller maskinautomationsmontör.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Inom styckegodsautomation kombineras mekaniska maskiner, t.ex. hydraulik och pneumatik samt elteknik/automation. Inom branschens yrken behövs kunnande inom maskin- och produktionsteknik samt kunnande inom el- och automationsbranschen.

En automationsmontör arbetar med styckegods-, process- eller fastighetsautomation, samt med den nya generationens automationsapplikationer, bl.a. IoT (Internet of Things). I sitt arbete utför en montör monterings-, övervaknings-, underhålls- och ibruktagningsuppgifter.

En automationsmontör ska känna till flera olika apparat-, komponent- och styrsystemtillverkares produkter och kunna installera, koppla, använda och programmera dem. Sådana anordningar är t.ex. programmerbar logik, justerbara och parameterbara sensorer, fotoelektriska sensorer, pekskärmar, industrirobotar, frekvensomvandlare, pneumatikkomponenter, anordningar som hör till maskinsäkerhet samt olika installationsutrustning.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (5) i el- och automationsbranschen samt maskin- och produktionsteknik och automation samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Styrgruppen nämdes under hösten 2024.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo