Mästare-organisationen

Arrangören av Taitaja-evebemanget byter varje år. Evenemanget Mästare2025 arrangeras av Åbo yrkesinstitut. Evenemanget ordnas och koordineras av Mästares tävlingskansli. Tävlingsgrenarnas planering görs i grenspecifik styrgrupp, vars sammansättning kommer på grenarnas egna undersidor. Skills Finland fungerar som bakgrundsorganisation för evenemanget.

Bakgrundorganisationen Skills Finland

Skills Finland r.f. främjar respekten för den finländska yrkesutbildningen och -kompetensen både inom Finland och internationellt. Den år 1993 grundade, icke-vinstdrivande, föreningen samarbetar med andra grupper med liknande värderingar och ändamål. Skills Finland främjar respekten för finländsk yrkesutbildning och kunnande både inrikes och utrikes. Skills Finlands stöds av Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och yrkesläroanstalterna i Finland samt centrala aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssektorn.

Mest uppmärksamhet får den årligen återkommande Mästare-tävlingen. Tävlingen arrangeras varje år på olika orter i Finland och som arrangörer står lokala läroanstalter tillsammans med samarbetspartners.

Skills Finland r.f. och dess samarbetspartners tränar och sänder Finlands landslag till de internationella tävlingarna WorldSkills, EuroSkills och International Abilympics

Tack vare tävlingarna och förberedelserna inför dem stöds internationalism inom andra stadiets utbildning. Detta stöds även av det stora nätverk och av internationella aktörer och experter som bildats runt tävlingarna samt nätverkets olika forum. De ungdomar från Finland deltar i de internationella tävlingarna är de som varit mest framgångsrika under träningarna för dessa tävlingar. Till träningarna blir man utvald bland annat genom Mästare-tävlingen eller direkt genom läroanstalterna eller företagen. Det slutgiltiga valet till landslaget görs genom kvaltävlingar.

Regionalt samarbete

För att stödja arrangemangen för Taitaja2025-evenemanget, kallas en bred samarbetsgrupp av representanter från olika branscher, vars uppgift är att tillsammans med Taitaja-kontoret och Skills Finland fastställa de allmänna riktlinjerna för Taitaja-evenemanget. Vi vill ha feedback och åsikter från aktörer inom området om arrangemangen för evenemanget och dess sidoprogram, så att vi kan arrangera ett evenemang som tjänar hela området. Samarbetsgruppen kommer att sammankallas 2-3 gånger innan Taitaja2025-evenemanget.

Medlemmarna i Taitaja2025-samarbetsgruppen

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo