Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä:
Skills Finland
Simonkatu 12 B 24
00100 Helsinki
viestinta@skillsfinland.fi

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme Taitaja2025-verkkosivuston kautta.

Noudatamme toiminnassamme tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemme tietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Emme tee käyttäjää koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu 14.6.2021.

Tiedot, joita keräämme

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös erillisten lomakkeiden kautta (esimerkiksi kyselyt ja ilmoittautumislomakkeet). Kerromme näiden lomakkeiden tietosuojakäytännöistä aina kunkin lomakkeen yhteydessä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi on tarpeen. Poistamme henkilötiedot, kun niiden käsittelyperuste on päättynyt.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Muutoksia voi tehdä ottamalla yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjään.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Skills Finland voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman etukäteistä ilmoitusta.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finland logo
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
  • Finnish National Agency for Education logo
  • City of Turku logo