Mediasuunnittelu

203

Mediasuunnittelu

Tämän lajin tehtävät perustuvat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä työelämän vaatimuksiin. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat mediapalvelujen toteuttaja ja kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Koulutuksesta valmistuvat työskentelevät media-alan tehtävien parissa julkisen sektorin, yritysten ja yhteisöjen palveluksessa, freelancerina tai yrittäjänä. Ammatissa korostuvat ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailijalla on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Kilpailija tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Kilpailija on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija

 • suunnittelee ja valmistaa mediamateriaaleja eri käyttötarkoituksiin
 • suunnittelee ja valmistaa digitaalista grafiikkaa
 • kuvaa ja käsittelee valokuvia
 • tallentaa ja käsittelee videokuvaa ja ääntä
 • suunnittelee, toteuttaa ja tulostaa pienimuotoisen painotuotteen
 • julkaisee mediamateriaalia verkkojulkaisualustalla tai digitaalisella julkaisualustalla
 • julkaisee mediamateriaalia sosiaalisen median kanavilla
 • kirjoittaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja julkaisukanaviin soveltuvaa tekstiä
 • valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, materiaaleja, välineitä ja ohjelmistoja
 • hyödyntää soveltuvia ilmaisukeinoja sekä huomioi typografian, sommittelun, väriopin ja kuvakerronnan yleisiä periaatteita
 • suunnittelee ajankäyttöään ja noudattaa tuotannon aikatauluja työtehtävissään
 • työskentelee tilaajalähtöisesti ja huomioi toimintansa vaikutukset tuotannon kulkuun ja kustannusten muodostumiseen
 • toimii työryhmän jäsenenä, kommunikoi käyttäen ammattisanastoa ja perustelee ratkaisujaan
 • tekee työtehtäviinsä liittyvän tiedostonhallinnan, versioinnin ja arkistoinnin
 • kuvailee työnsä keskeiset vaiheet ja kokoaa työnäytteitä ammatillisesta osaamisestaan
 • noudattaa tekijänoikeuksia luodessaan, valitessaan, käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja
 • noudattaa työtehtäviinsä vaikuttavaa lainsäädäntöä ja alan eettisiä ohjeistoja
 • huomioi ammattialan kestävän kehityksen periaatteita
 • ylläpitää ja edistää turvallista työskentelyä, työergonomiaa ja työssä jaksamista
 • huomioi työskentelyssään tietoturvallisuuden

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Lajiohjausryhmä nimetään syksyllä 2024.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finland logo
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö logo
 • Finnish National Agency for Education logo
 • City of Turku logo